tut og senmut

Et par store drenge løber alt,
hvad de kan.
Tut og Senmut følger efter.
En sjakal hyler i det fjerne.
"Av, Av!"
Tut falder, lige så lang han er.
Tut og Senmut lever i Ægypten.
Hvorfor vil de fange de store drenge?
Hvad laver Tut og Senmut?
Birgit Knudsen | Digevej 21 Sønderho, 6720 Fanø - DENMARK | birgit.rita.knudsen@outlook.dk