Slaget på Fælleden

Bogen er en del af serien Historiekanon - Tre skud i kanonen og den handler om:

  • Slaget på Fælleden
  • Systemskiftet 1901
  • Kvinders valgret

De tre kanonpunkter beskriver tilsammen de strømninger og brydninger, der var i det danske samfund fra midten af 1800- tallet og frem til begyndelsen af 1900- tallet.

I Slaget på Fælleden bliver arbejderne mødt af politi til hest. Myndighedrne i Danmark frygtede, at mødet skulle udvikle sig til omfattende uroligheder.

Da Estrup styrede landet med provisoriske love, var mange bønder klar til væbnet opstand. Først ved sytsemskiftet i 1901 fik bønderne en venstreregering.

Efter en lang og hård kamp fik kvinderne stemmeret. Først til menighedsrådene, så til kommunalvalgene og endelig til Rigsdagen. De blev samtidug valgbare.

Birgit Knudsen | Digevej 21 Sønderho, 6720 Fanø - DENMARK | birgit.rita.knudsen@outlook.dk