Historieprøven

I første del af bogen gives der ideer til, hvordan undervisningen kan evaluers i udvalgte emner og temaer. Evalueringen giver mulighed for, at eleverne bliver trænet i at formulere faglige besvarelser, samt at kunne opstille kronologiske begivenhedsforløb og i at analysere og vurdere skriftlige kilder og illustrationer.
 
Anden del giver ideer til, hvordan en opgave kan se ud, når der tages afsæt i prøvebekendtgørelsen og vejledningen fra Undervisningsministeriet om historieprøven. De valgte opgave kan alle relateres til Fælles Mål for historie.
Birgit Knudsen | Digevej 21 Sønderho, 6720 Fanø - DENMARK | birgit.rita.knudsen@outlook.dk