Frihed og fællesskab

Bogen anlægger et globalt perspektiv fra verdenshistorien med perspektiveringer til Danmark og især USA´s rolle. Det overordnede tema er menneskets handlemuligheder i et fællesskab, som altid vil begrænse den enkeltes frihed.
 
Bogen indeholder følgende afsnit.
  • Afkolonisering i Afrika, Grønland, Indien og Mellemøsten.
  • Den kolde krigs historie med eksempler fra DDR, USA og Danmark.
  • Menneskerettigheder i historien med USA og Sydafrika som eksempler.
  • Revolutioner i Iran, Kina og Spanien, der havde forskellige mål og derfor må forklares på forskellige måder.

Jeg har skrevet om revolutioner

Historie i 9. klasse har fået nyt stof til undersøgelse og eftertanke, som er både indbydende og kvalificeret tilrettelagt. Under de fire overskrifter: "Afkolonisering", "Den kolde krig", "Menneskeret og fællesskaber" og "Revolutioner" udfordres målgruppen i sin verdenshistorie. Materialet er en del af historiesystemet "Mellem fortid og fremtid", og som lig sine forgængere har den "projektet" som sin foretrukne arbejdsmetode. Det er godt, for der er meget at skulle forholde sig til og reflektere over.

I hånden sidder jeg med en arbejdsbog til eleverne og en vejledning til læreren. Sidstnævnte huser en kort beskrivelse af hvert kapitel og er ellers samlemappe for kopiark til arbejdet med de fire emner. Opgaver med tyngde og med spørgsmål, der tør udfordre. Karakteristisk for disse er den undrende approach over for emnerne, som nedbryder distancen til historien og inddrager elevens nutid og overvejelser om fremtiden. Svarene motiveres af elevbogen, hvori billeder, tekst og bokse med udvalgt faktaviden målretter læringens snørklede vej.

Sådan stod der i Folkeskolen

Birgit Knudsen | Digevej 21 Sønderho, 6720 Fanø - DENMARK | birgit.rita.knudsen@outlook.dk