Teknikken erobrer hjemmet

Bogen belyser, hvilke forandringer den nye teknik har medført i dagligdagen, og hvilke konsekvenser dette har fået i hverdagen
Birgit Knudsen | Digevej 21 Sønderho, 6720 Fanø - DENMARK | birgit.rita.knudsen@outlook.dk