Fortællinger og erindringer

Bogen er en del af et grundbogssystem. Om systemet skrev Ole Pedersen i Folkeskolen nr. 5 2005
Forfatterne har begået et interessant materiale til historieundervisningen i skolens ældste klasser. Det består af to bind tematisk opbyggede bøger med titlerne »Riget og nationen« og »Mennesket og styret«. Til de to bind knytter sig et bind »Fortællinger og erindringer«. Endelig omfatter materialet en god lærervejledning, der redegør for historiesynet, som er den kontrafaktiske metode. Den tager afsæt i spørgsmål som: Hvad nu hvis ? Et eksempel på anvendelse af kontrafaktiske metoder kunne være at spørge: Hvad nu, hvis det var blevet et nej den 2. oktober 1972? »Det er vigtigt at få styrket elevernes historiebevidsthed, så de forstår, at de selv er en del af historien (). Når eleverne arbejder med historie, kan de ikke nøjes med at tænke over fortiden. De må også have det med, der lige er sket i nutiden, for det er også historie«. Bøgerne er bygget op over den læst. Et tema i bind 2 er styreformer. Dette tema rummer så en række kronologisk ordnede underemner: 1) Med lov skal land bygges, 2) Reformationen, 3) Enevælden, 4) Danskerne bliver nationale, 5) Grundloven fra 1849 og 6) Grundloven i dag. De enkelte underemner belyses ved hjælp af relevant kildemateriale, forklarende tekst og billeder. Hvert underemne afsluttes med spørgsmål til overvejelse. I forbindelse med Jyske Lov skal eleverne eksempelvis drøfte spørgsmålet: Var det rimeligt, at straffen for tyveri var hårdere end for drab? Alt i alt er alle bøgerne flot illustrerede. Det er smukke bøger at sidde med. 
Birgit Knudsen | Digevej 21 Sønderho, 6720 Fanø - DENMARK | birgit.rita.knudsen@outlook.dk