Kampen om magten

Bogen indeholder fire tematiske hovedafsnit.
  • I "Kampen for børnene" er det børns rettigheder i 1800 og 1900-tallet, der er i centrum.
  • "Magten bygges op" fokuserer på riddertiden med eksempler fra både Danmark og Europa.
  • I "Frygtens og hadets magt" er det første halvdel af 1900-tallet med vægt på Hitlers magtovertagelse og 2. verdenskrig.
  • Sidste afsnit "Magtkamp i Norden" handler om perioden fra 1370 til 1814 med hovedvægten på danske og nordiske forhold.

Bagest i bogen er der stikordsregister og billedfortegnelse. Det er en saglig og informativ bog, der lægger op til debat og stillingtagen samt til fordybelse i andre kilder. Bogen har et nydeligt layout, hvor den trespaltede tekst. Det omfattende billedmateriale består af farvelagte tegninger, malerier, plakater, stik og fotos.

Fra lektør af Knud Stadelund

Birgit Knudsen | Digevej 21 Sønderho, 6720 Fanø - DENMARK | birgit.rita.knudsen@outlook.dk